t կոտրվածքներ, ուռուցք, իմպլանտ, ողնաշարի պարանոցային հատված, միջողային աճառի ճողվածք, ողի մարմին, ողնուղեղի կոմպրեսիա, միելոպաթիա, ֆիքսացիա, ողնաշարի գոտկային, կրծքային հատված, ողնաշարի խողովակի ստենոզ, ողի մարմնի տրավմա, գոտկասրբանային հատվածի տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիա, վերտեբրոպլաստիկա, kotrvacqne8, urucq, implant, voxnashari paranocayin hatvac, mijvoxayin achari choxvacq, voxi marmin,voxnuxexi kompresia, mielopatia, fiqsacia, voxnashari fiqsacia, voxnashari gotkayin, krcqayin hatvac, transpedikuliar fiqsacia voxnashari xovaki stenoz, voxi marmni travma, gotkasrbanayin hatvaci transpedikuliar fiqsacia, vertebroplastika ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՖԻՔՍԱՑԻՈՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Spine Surgery Armenia
Բաժիններ
ՈՂՆԱՇԱՐԻ ՖԻՔՍԱՑԻՈՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ե՞րբ են ցուցված այս վիրահատությունները: Բարդացած կոտրվածքների, ուռուցքների, սպոնդիլոլիսթեզի դեպքում, որոնք առաջացում են ողնաշարի հենաշարժիչ ֆունկցիայի զգալի խանգարումներ:

Ի՞նչ ֆիքսացիոն համակարգեր ենք օգտագործում: Մեր բազմամյա փորձը թույլ է տալիս առաջարկել DePuy Spine ընկերության իմպլանտները՝ որպես վստահելի և որակյալ: Դրա մասին են վկայում կատարված բազմաթիվ վիրահատությունները և դրանց հեռակա արդյունքները: Այս իմպլանտների առավելությունը կայանում է նրանում, որ վերջիններս պատրաստված են տիտանե հատուկ խառնուրդից (Ti-6AI-4V) և դրա շնորհիվ կարող են տեղադրված մնալ օրգանիզմում ամբողջ կյանքի ընթացքում: Հենց այս տիպի բարձրակարգ իմպլանտների տեղադրման համար նախատեսված հատուկ գործիքների հավաք ՀՀ-ի քաղաքացիական բուժհիմնարկներից առկա է միայն Նաիրի բժշկական կենտրոնում, ուստիև այս վիրահատությունները համարվում են բացառիկ և կատարվում են միայն մեր հիվանդանոցում:

ՈՂԱՆԱՇԱՐԻ ՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պարանոցային հատվածի առաջնային ֆիքսացիան կատարվում է այս հատվածի միջողային աճառների ճողվածքների բաց եղանակով հեռացման դեպքում, կամ վնասվածքների ժամանակ: Վիրահատության ժամանակ երկու ողի մարմինները ֆիքսվում են տիտանե թիթեղով, ինչպես պատկերված է նկարում:

Պարանոցային հետին ֆիքսացիան կատարվում է վնասվածքների, ուռուցքների դեպքում կամ էլ կապանահոդային հյուսվածքի գերաճի հետևանքով առաջացած ողնուղեղի կոմպրեսիայի և միելոպաթիայի կապակցությամբ կատարված լամինէկտոմիայից հետո: Ահա այպիսի տեսք ունի կռանիոցերվիկալ ֆիքսացիան, որը համարվում է պարանոցային հետին ֆիքսացիայի տեսակներից մեկը:

 

 

Ողնաշարի գոտկային և կրծքային հատվածների ախտահարումների ժամանակ կատարվում է տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիա. Վիրահատությունը ցուցված է մի քանի մակարդակի ճողվածքների առկայության դեպքում, ողնաշարային խողովակի ստենոզի դեպքում բաց եղանակով կատարված վիրահատությունների ժամանակ:

 Տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիոն վիրահատությունները ցուցված են նաև հիվանդներին, որոնց մոտ կա միջողային աճառի ճողվածքի կրկնման հակում: Այն ցուցված է նաև ողերի մարմնինների վնասման՝ տրավմաների դեպքում կամ ուռուցքային ախտահարման ժամանակ: Բարձր արդյունավետությամբ տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիան կատարվում է սպոնդիլոլիսթեզների ժամանակ: Ահա այսպիսի տեսք ունի ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիան:

Որոշ բարդացած դեպքերում մենք համադրում ենք տրանսպեդիկուլյար ֆիքսացիան վերտեպրոպլաստիկայի հետ: Վերջինս ներկայացված է մեր կայքի վերտեբրոպլաստիկա բաժնում: